Tirgus izpēte „Stiprinājumu, Nord-Lock paplāksnes un konstrukcijas, instrumentu un atsperu tērauda piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

stiprinājumu, Nord-Lock paplāksnes un konstrukcijas, instrumentu un atsperu tērauda piegāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu stiprinājumu, Nord-Lock paplāksnes un konstrukcijas, instrumentu un atsperu tērauda piegādei.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Plānotās iepirkumu procedūras nosaukums: Atklāts konkurss „Tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos par stiprinājumu, Nord-Lock paplāksnes un konstrukcijas, instrumentu un atsperu tērauda piegādi”.

Tirgus izpētes mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēt apzināt tirgus dalībniekus, lai noteiktu provizorisko līgumcenu katrai lotei un pārbaudītu nākotnes iepirkuma procedūras tehniskās specifikācijas prasību atbilstību, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret tirgus dalībniekiem un brīvu konkurenci.

Lai piedalītos tirgus izpētē ir nepieciešams iesniegt pieteikumu tirgus izpētē, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu tirgus izpētē iesniegšanas termiņš: 2022. gada 6. jūnijs.

Pieteikumu tirgus izpētē iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes kontaktpersona: Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikuma forma.

Tehniskā specifikācija ar finanšu piedāvājuma formu.

20361862
Citi saziņas veidi