Tirgus izpēte “Tehniskās dokumentācijas izstrāde komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei, atbilstoši Rīgas ūdens tehniskajiem noteikumiem Rīgā, Ezermalas 32”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un piedāvājumu “Tehniskās dokumentācijas izstrāde komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei, atbilstoši Rīgas ūdens tehniskajiem noteikumiem Rīgā, Ezermalas 32”.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikums un finanšu piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Tehniskā specifikācija (projektēšanas uzdevums, fotoattēli un cita būtiska informācija) pieejama šeit: https://failiem.lv/u/fm7fsgsq8

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu. Plānotais pakalpojuma sniegšanas termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas.

Ja Jums rodas jautājumi par pakalpojuma saturu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai:

  • par projektēšanas uzdevumu - sazinieties ar Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas sistēmu būvinženieri Ivo Tenisonu  (mob.tālr.: 29323313, ivo.tenisons@rigassatiksme.lv);
  • par tirgus izpēti -  sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t. 24771817, astra.berzina@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022.gada 24.februāra plkst.14.00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Pielikumi.

Līgums noslēgts ar SIA “Akvateks” (reģ.Nr. 40003435084)

Līgumcena: 1800,00 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi