Tirgus izpēte "Tehnisko šķidrumu izdales monitoringa sistēmas izveide Rīgā, Kleistu ielā 28 un Vestienas ielā 35"

 UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVU PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvu piedāvājumu “Tehnisko šķidrumu izdales monitoringa sistēmas izveide Rīgā, Kleistu ielā 28 un Vestienas ielā 35”.

Tirgus izpētes mērķi: Pasūtītājs ir ieinteresēts pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas izzināt tirgus dalībnieka spējas, tirgus piedāvājumu, izmaksu apmērus, tehniskās specifikācijas atbilstību plānotā iepirkuma mērķa sasniegšanai. Pieteikumā iekļautā informācija palīdz nodrošināt Pasūtītajam vienlīdzīgu attieksmi pret tirgus dalībniekiem, nodrošinot brīvu konkurenci.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma un tehnisko specifikāciju, tehniskā – finanšu piedāvājuma forma saskaņā ar pieteikuma 5.1. un 5.2. punktu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu iepirkuma dokumentus iepirkuma procedūrai.  

Ja Jums rodas jautājumi par iepirkuma saturu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai, lūdzu  sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu tālr.: 24771817 vai rakstot uz astra.berzina@rigassatiksme.lv.

Papildus norādām, ka tirgus izpētes laikā tiek organizēta vietas apskate, nosūtot e-pastu Astrai Bērziņai (astra.berzina@rigassatiksme.lv) ar informāciju par vēlmi piedalīties vietas apskatē, kas plānota:

  • Kleistu ielā 28  – 2022.gada 2.maijā  plkst. 13.00-14.00
  • Vestienas ielā 35 - 2022.gada 2.maijā  plkst. 15.00-16.00

Jūsu pieteikumu kopā ar informatīvo piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022.gada 17. maija plkst.16.00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Tehniskā specifikācija.

Tehn. piedāvājuma forma (precizēta).

Pielikums Nr.1.

20361862
Citi saziņas veidi