Tirgus izpēte „Telemehānikas sistēmu infrastruktūras nodrošināšana”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu telemehānikas sistēmu infrastruktūras nodrošināšanā.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts apzināt tirgus dalībnieku spējas nodrošināt telemehānikas sistēmu infrastruktūras nodrošināšanas pakalpojumu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un atbilstošo piedāvājumu saņemšanas gadījumā piedāvāt līguma noslēgšanas tiesības izdevīgākā piedāvājuma iesniedzējam.

Lai piedalītos tirgus izpētē ir nepieciešams iesniegt pieteikumu,
norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 22. aprīlis (ieskaitot).

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (+371 26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Tehnisko jautājumu kontaktpersona: Pasūtītāja Sakaru sistēmu nodaļas vadītājs Artūrs Pēkalis (+371 29225493; Arturs.Pekalis@rigassatiksme.lv).

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Tehniskā specifikācija.

20361862
Citi saziņas veidi