Tirgus izpēte „Telferu apkope vai remonts”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

telferu apkope vai remonts

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu telferu apkopē vai remontā.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Plānotās iepirkumu procedūras nosaukums: Atklāts konkurss „Telferu apkope vai remonts”.

Tirgus izpētes mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas izzināt tirgus dalībnieku spējas, tirgus cenas un tehnikās specifikācijas prasību atbilstību plānotā iepirkuma realizēšanai. Tirgus izpētes pieteikumā iekļautā informācija palīdz Pasūtītājam nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret tirgus dalībniekiem, tādējādi nodrošinot brīvu konkurenci.

Lai piedalītos tirgus izpētē, ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu tirgus izpētē iesniegšanas termiņš: 2022. gada 10. jūnija plkst. 10.00.

Pieteikumu tirgus izpētē iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes kontaktpersona: Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

N!B!: pretendentam pirms piedāvājumu iesniegšanas ir tiesība apskatīt Pasūtītāja iekārtas dabā, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar tirgus izpētes kontaktpersonu.

Pieteikums tirgus izpētei.

Finanšu piedāvājums.

Tehniskā specifikācija ar pielikumiem.

20361862
Citi saziņas veidi