Tirgus izpēte „Tīkla iekārtu piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

tīkla iekārtu piegāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu tīkla iekārtu piegādē.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēt apzināt tirgus dalībniekus, lai noteiktu provizorisko līgumcenu un pārbaudītu nākotnes iepirkuma procedūras tehniskās specifikācijas prasību atbilstību, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret tirgus dalībniekiem un brīvu konkurenci.

Lai piedalītos tirgus izpētē ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 16. jūnija plkst. 12.00.

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikuma forma.

Tehniskā specifikācija ar cenas piedāvājuma formu.

20361862
Citi saziņas veidi