Tirgus izpēte „Tīkla komutatoru un maršrutētāju piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu tīkla komutatoru un maršrutētāju piegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar Pretendentu, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 20. janvārim.

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Tehniskās specifikācijas un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Līgums noslēgts ar SIA “Adaptive”  (reģ.Nr. 40103816308)

Līgumcena: 10 000,01 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi