Tirgus izpēte „Tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļu piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu telpu uzkopšanas un mazgāšanas līdzekļu piegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu vai pretendentiem, kuri iesniegs izdevīgāko piedāvājumu katrā iepirkuma daļā.

Pretendenti ir tiesīgi iesniegt piedāvājumus par pilnu vai nepilnu apjomu (atsevišķās iepirkuma daļās) un piedāvāt vairākus piedāvājuma variantus jebkurā no pozīcijām.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t. 24771817 astra.berzina@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 10. februārim plkst.12.00.

Pieteikuma forma.

Tehniskā specifikācija.

Līgumi noslēgti ar SIA “Prāna Ko”  (reģ.Nr. 40003277283) par 1., 2., 5., 7., 8., 9. daļām un SIA “MAYERI PROFESSIONAL” (reģ.Nr. 44103033190) par 3., 4., 6., 10. daļām

Līgumcenas: 21 628,60 EUR EUR bez PVN un 6 710,20 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi