Tirgus izpēte "Ūdensapgādes cauruļvada nomaiņa Administrācijas ēkā, Vestienas ielā 35, Rīgā"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu ūdensapgādes cauruļvada nomaiņai Administrācijas ēkā, Vestienas ielā 35, Rīgā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Par tirgus izpēti zvaniet iepirkumu speciālistam Artūram Savickim, mob.tel.: 26363225, vai rakstiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Pirms piedāvājuma sagatavošanas obligāti ir jāveic objekta apsekošana uz vietas, par laiku vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Konstantīnu Šaļnovu, mob.tel. 26494111, e-pasts: konstantins.salnovs@rigassatiksme.lv.

Papildus tehniskā dokumentācija būs pieejama pie objekta apsekošanas.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu. 

Piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021.gada 15.decembrim, plkst.10.00.

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Darbu tāmes un cenu piedāvājuma veidlapu skatīt šeit. 

20361862
Citi saziņas veidi