Tirgus izpēte “Ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdņu darbības atjaunošana un to integrēšanā kopēja ugunsdrošības sistēmā 6. autobusu parka teritorijā Kleistu ielā 28, Rīgā” būvprojekta izstrāde un izbūve

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un piedāvājumu “Ugunsdzēsības ūdensvada elektroaizbīdņu darbības atjaunošana un to integrēšanā kopēja ugunsdrošības sistēmā 6. autobusu parka teritorijā Kleistu ielā 28, Rīgā” būvprojekta izstrāde un izbūve.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu, ja līgumcena par būvprojekta izstrādi, tā autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu būs zem 170 000 EUR bez PVN.

Līgumā paredzēto darbu izpildes termiņš ir aptuveni 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Ja Jums rodas jautājumi par iepirkuma saturu vai ir nepieciešama papildu informācija -  sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t. 24771817, astra.berzina@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022.gada 10. marta plkst. 13.00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.1.

20361862
Citi saziņas veidi