Tirgus izpēte „Vārtu, durvju, logu automātisko žalūziju vai barjeru apkope (t. sk., maznozīmīgais remonts), remonts vai nomaiņa”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu vārtu, durvju, logu automātisko žalūziju vai barjeru (turpmāk tekstā – iekārtas) apkopē (t. sk., maznozīmīgajā remontā), remontā vai nomaiņā.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Plānotās iepirkumu procedūras nosaukums: „Vārtu, durvju, logu automātisko žalūziju vai barjeru apkope (t. sk., maznozīmīgais remonts), remonts vai nomaiņa”.

Tirgus izpētes mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas izzināt tirgus dalībnieku spējas, tirgus cenas un tehnikās specifikācijas atbilstību plānotā iepirkuma realizēšanai. Tirgus izpētes pieteikumā iekļautā informācija palīdz Pasūtītājam nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret tirgus dalībniekiem, nodrošinot brīvu konkurenci.

Lai piedalītos tirgus izpētē, ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu tirgus izpētē iesniegšanas termiņš: 2022. gada 28. februāra plkst. 10.00.

Pieteikumu tirgus izpētē iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes kontaktpersona: Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Tehniskās informācijas kontaktpersona: Objektu uzturēšanas nodaļas vadītāja vietnieks Konstantīns Šaļnovs (67065442; konstantins.salnovs@rigassatiksme.lv).

Papildu informācija: pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir tiesības veikt iekārtu apskati dabā, lai sniegt precīzāku cenas piedāvājumu.

Pieteikuma forma ar pielikumu.

Tehniskā specifikācija ar pielikumiem.

20361862
Citi saziņas veidi