Tirgus izpēte "Ventilācijas sistēmas tīrīšana Brīvības iela 191, Lit 022, Rīga"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām iesniegt piedāvājumu par ventilācijas sistēmas tīrīšanu Brīvības iela 191, Lit 022, Rīgā.

Par tirgus izpēti sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki mob.tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Aleksandru Voskobojevu, tel. 22040690, e-pasts: aleksandrs.voskobojevs@rigassatiksme.lv.

Piedāvājumā norādītā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.  

Piedāvājumu jāiesniedz pa e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 5. maijam, plkst.10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Pielikums Nr.1.

20361862
Citi saziņas veidi