Tirgus izpēte “Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas ierīkošana Dispečerpunkta ēkas 1.stāvā”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu iepirkumam “Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas ierīkošana Dispečerpunkta ēkas 1.stāvā Vestienas ielā 35 k-4, Rīgā”.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma forma un tāme, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un tāmē iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs piedāvājumu ar zemāko cenu.

Plānotais darbu izpildes termiņš – 2022. gada 30. decembrī (neieskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus).  Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti veicama Objekta apskate, kas notiks 2022. gada 30. septembrī plkst. 13.00–14.00.

Ja Jums ir jautājumi:

  • par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu, tālr. 24771817, Astra.Berzina@rigassatiksme.lv;
  • par tehniskajiem jautājumiem (t.sk. objekta apskati), sazinieties ar kontaktpersonu: Dzintars Osemļjaks,Būvniecības nodaļas tāmju inženieris,  20244741.

Jūsu pieteikumu ar tāmi sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 10. oktobra plkst. 12.00.

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

20361862
Citi saziņas veidi