Tirgus izpēte „„VOITH” ātrumkārbu remonta pakalpojumi”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu „VOITH” ātrumkārbu remonta pakalpojumu nodrošināšanā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu dokumentāciju iepirkuma konkursa rīkošanai. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu atklātā konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret pakalpojuma sniedzējiem un brīvu konkurenci.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 10. februārim (ieskaitot).

Pieteikuma forma.

Tehniskā specifikācija un piedāvājuma forma.

20361862
Citi saziņas veidi