Tirgus izpēte “Žalūziju izgatavošana, uzstādīšana un stikla virsmu aplīmēšana ar plēvi”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu “Žalūziju izgatavošana, uzstādīšana un stikla virsmu aplīmēšana ar plēvi”.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un tehniskā - finanšu piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju. Iepirkumam ir 2 iepirkuma priekšmeta daļas:

  • 1.daļa - Žalūziju piegāde, uzstādīšana, remonts un tīrīšana;
  • 2.daļa - Stikla virsmu aplīmēšana ar plēvi.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu katrā iepirkuma daļā.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpētes norisis vai preču tehniskajiem risinājumiem, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t. 24771817, astra.berzina@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu (kopā ar aizpildītu piedāvājuma formu) sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 8.jūlijam.

Pieteikuma un piedāvājuma forma

Tehniskā specifikācija

20361862
Citi saziņas veidi