Tirgus izpēte "Ziemassvētku egles telpu dekorācijai"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Ziemassvētku egles telpu dekorācijai 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē par Ziemassvētku egļu piegādi telpu dekorācijai.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāiesniedz aizpildīts pieteikums un cenu piedāvājums.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel.: +371 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, sazinoties ar Ilzi Saldenieci, mob.tel.: +371 67104975, e-pasts: ilze.saldeniece@rigassatiksme.lv .

Piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.

Pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 1. decembrim, plkst.10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma

20361862
Citi saziņas veidi