Tirgus izpēte “Žogu izbūve”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMUS TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu iepirkumam “Žogu izbūve.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma un tāmes (par sev interesējošo objektu), norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs piedāvājumu ar zemāko cenu. Piedāvājumu var iesniegt atsevišķi par katru sev interesējošo daļu.

Būvdarbu tehniskie projekti (3 objekti dažādās adresēs Rīgā) atrodami šeit: https://failiem.lv/u/77r4hv9mq

Darbu izpildes termiņš – 3 mēneši no līguma noslēgšanas brīža (neieskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus).

Ja Jums ir jautājumi:

  • par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t.67104927, Astra.Berzina@rigassatiksme.lv);
  • par tehniskajiem jautājumiem, sazinieties ar Būvniecības nodaļas vadītāju Imantu Zīvertu, (t.25753289, Imants.Ziverts@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu ar piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 6. aprīļa plkst. 14.00

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Tāme Nr.1.

Tāme Nr.2.

Tāme Nr.3.

Atbildes uz jautājumiem ar pielikumiem:

Līgums noslēgts ar SIA “Preiss Būve” (reģ.Nr. 40003607754)

Līgumcena: 166 055,04 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi