"Tramvaju ceļu konstrukcijas atjaunošana G.Zemgala gatves krustojumā"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Tramvaju ceļu konstrukcijas atjaunošana G.Zemgala gatves krustojumā 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu tramvaju ceļu konstrukcijas atjaunošanai G.Zemgala gatves krustojumā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Par tehniskās specifikācijas nosacījumiem un būvtāmi vai objekta apsekošanu lūdzam sazināties ar pasūtītāja kontaktpersonu Pasūtītāja kontaktpersonu Jāni Cerbuli, Mob.tel. 29258265, e-pasts: janis.cerbulis@rigassatiksme.lv .

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.

Pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 7. jūnijam, plkst. 10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Papildus informācija:

20361862
Citi saziņas veidi