“Transporta līdzekļu sēdekļu audumu un grīdas segumu piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Transporta līdzekļu sēdekļu audumu un grīdas segumu piegāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumus transporta līdzekļu sēdekļu audumu un grīdas segumu piegādei.

Var sniegt piedāvāju daļai no prasītajām precēm.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu. Līguma darbības ilgums – 1gads (no līguma noslēgšanas datuma).

Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas vecāko sagādnieku Arvi Krilovski (28644186; arvis.krilovskis@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: arvis.krilovskis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 9. jūlija, 14:00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju (sēdekļu audums) skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju (grīdas seguma) skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi