"Vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un ar to saistīto apdrošināšanas brokera pakalpojumu iegāde"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un ar to saistīto apdrošināšanas brokera pakalpojumu iegāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un ar to saistīto apdrošināšanas brokera pakalpojumu iegādei.

Informējam, ka tirgus izpēte tiek veikta divos posmos. Pirmā tirgus izpētes posma ietvaros tiek noteikts apdrošināšanas brokeris, kurš veiks vispusīgu apdrošināšanas piedāvājumu analīzi. Savukārt, otrā posma ietvaros apdrošināšanas brokeris veiks vispusīgu apdrošināšanas piedāvājumu analīzi par vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un sniegs RP SIA „Rīgas satiksme” lietpratēja atzinumu, kuram apdrošinātajam būtu piedāvājamas līguma noslēgšanas tiesības par vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Ja Jums ir jautājumi par cenu aptauju, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 31. maija plkst. 10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi