"Vidsprieguma 10kV sadales iekārtu ligzdas ar vakuuma jaudas slēdžiem"/"Mid-tensioned 10 kV distribution system sockets with vacuum power switches"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu vidsprieguma 10kV sadales iekārtu ligzdas ar vakuuma jaudas slēdžiem.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Jāni Šņori, Mob.tel. 27808986, e-pasts: janis.snore@rigassatiksme.lv.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.

 

Pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 13. decembrim, plkst.10.00.

INVITATION TO SUBMIT APPLICATIONS AND INFORMATION FOR MARKET RESEARCH

We invite your company to participate in market research for Mid-tensioned 10 kV distribution system sockets with vacuum power switches.

In order to participate in market research, you should complete up the application form, indicating and attaching the required information.

If you have any questions about market research and information that the company would like to provide to Riga, municipal LLC “Rigas satiksme”, please contact procurement specialist Arturs Savickis, GSM.: +371 26363225, e-mail: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Additional technical or delivery information will be provided in Russian or English by contact person – Janis Snore, GSM.: +371 27808986, e-mail: janis.snore@rigassatiksme.lv.

The information contained in the application will be used on the conclusion of the contract or the termination of the market research if tenders, which do not comply with the requirements, are submitted. In the award of the contract, preference will be given to an applicant, whose tender meets the requirements and is at the lowest price.

Please send your application to e-mail: arturs.savickis@rigassatiksme.lv by December 13, 2021.

Pieteikuma formu skatīt šeit. Please see application form here.
Pielikumu Nr.1 skatīt šeit. Please see annex No 1 here.
Pielikumu Nr.2 skatīt šeit. Please see annex No 2 here.
20361862
Citi saziņas veidi