“Zīmju un citas drošības atribūtikas piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Zīmju un citas drošības atribūtikas piegādei 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu zīmju un citas drošības atribūtikas piegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja netiks iesniegti vai saņemti prasībām atbilstoši piedāvājumi, vai arī, ja tiks pārsniegta Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktā piegādes līgumcenas robeža.

Jautājumu gadījumā zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Ingai Seleckai uz tālruņa numuru 67104927 vai rakstiet uz e-pastu inga.selecka@rigassatiksme.lv

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: inga.selecka@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 13. maija plkst. 10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi