E-talons studentam

Izvēlies savu augstāko izglītības iestādi, ar kuras starpniecību nosūtīsi pieteikumu "Rīgas satiksmei":


Lai saņemtu studentam paredzēto braukšanas maksas atvieglojumu, "Rīgas satiksme" sadarbībā ar noteiktām augstākās izglītības iestādēm tev piedāvā iespēju iesniegt individuālu elektronisko pieteikumu braukšanas maksas atvieglojuma saņemšanai, nedodoties uz "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centriem!
Lai izmantotu šo iespēju, klientam ir jābūt e-pasta lietotājam.
 
Autentificējies un autorizējies savas augstākās izglītības iestādes informācijas sistēmā, lai iesniegtu pieteikumu "Rīgas satiksmei" un saņemtu studentam paredzēto braukšanas maksas atvieglojumu.
 
Iepazīsties ar "Rīgas satiksmes" noteikto kārtību pieteikuma iesniegšanai, paziņojumu saņemšanai uz savu "Rīgas satiksmei" paziņoto e-pastu un braukšanas maksas atvieglojuma saņemšanai un ielādei e-talonā. Tev ir iespēja izmantot iespēju nākamgad laikus saņemt informāciju par studenta statusa beigu termiņu, ja tas  būs pieprasīts. Atceries, ka beidzoties studenta statusam, tev nav tiesības izmantot Rīgas pilsētas sabiedrisko transportu ar atvieglojumiem!
20361862
Citi saziņas veidi