Atklāts konkurss “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “11.novembra krastmalas un 13.janvāra ielas krustojuma pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem.”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu atklātu konkursu “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “11.novembra krastmalas un 13.janvāra ielas krustojuma pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem.” (identifikācijas Nr. RS/2022/62).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 28. oktobris, plkst. 12.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/88718

Būvprojektu skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/88718

Grozījumi nolikumā

Nolikums (konsolidēts pēc grozījumiem 29.09.2022.)

Atbildes uz jautājumiem (21.10.2022.)

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Iepirkuma procedūras ziņojums

Līgumslēdzējs: Pilnsabiedrība “Dzelzceļa inženieri" (reģ. Nr. 40103306396).

Līguma summa: 37 800.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 16.12.2022.

Lēmuma datums: 01.12.2022.

20361862
Citi saziņas veidi