Atklāts konkurss "Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu atkātu konkursu “Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu” (identifikācijas Nr. RS/2020/15).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 15. jūnijs plkst. 15:00

Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/38626

Nolikumu skatīt šeit.

Nolikuma grozījumus Nr.1. skatīt šeit.

Nolikuma grozījumus Nr.2. skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit un šeit.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit, šeit un šeit.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeitšeit un šeit.

2.pielikums – Pieteikuma veidlapa

Ja pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, ir nepieciešams iepazīties ar iepirkuma procedūras nolikumā norādītajiem Pasūtītāja Objektiem, lūdzam sazināties ar Gunti Augustu, tālr:  67104874, e-pasts: Guntis.Augusts@rigassatiksme.lv.

Atklāts konkurss pārtraukts, pamatojoties uz iepirkuma procedūras nolikuma 27.1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumu Nr. 187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 234.punktu, kas paredz sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam tiesības jebkurā brīdī pārtraukt izsludinātu iepirkuma procedūru vai metu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

Iepirkumu procedūras ziņojumu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi