Iepirkuma procedūra “16.apakšstacijas Slokas ielā 54B ēkas pārbūve, 10kV elektrolīnijas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa” (pagarināts termiņš)

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “16.apakšstacijas Slokas ielā 54B ēkas pārbūve, 10kV elektrolīnijas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa” (identifikācijas Nr. RS/2023/11).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 21. marts plkst. 10.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96237

Pielikumus skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96237

Nolikums

Grozījumi nolikumā (28.02.2023.)

Grozījumi nolikumā (09.03.2023.)

Atbildes uz jautājumiem (01.03.2023.)

Atbildes uz jautājumiem (06.03.2023.)

Atbildes uz jautājumiem (07.03.2023.)

Atbildes uz jautājumiem (09.03.2023.)

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Līgumslēdzējs: SIA “Delta EM” (reģ. Nr. 40003524433).

Līguma summa: 622 326.95 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 19.04.2023.

Lēmuma datums: 06.04.2023.

20361862
Citi saziņas veidi