Iepirkuma procedūra “22.vilces apakšstacijas ēkas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa Kooperatīva ielā 18B, Rīgā” un “30.vilces apakšstacijas ēkas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa Kurpnieku ielā 2, Rīgā” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “”22.vilces apakšstacijas ēkas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa Kooperatīva ielā 18B, Rīgā” un “30.vilces apakšstacijas ēkas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa Kurpnieku ielā 2, Rīgā” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. RS/2022/16).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 10. maijs plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurements/79874

Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Līgumslēdzējs: SIA “AMB Design” (reģ. Nr. 40203113369).

Līguma summa: 102450.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 26.07.2022.

Lēmuma datums: 06.07.2022.

20361862
Citi saziņas veidi