Iepirkuma procedūra “4.apakšstacijas Abrenes ielā 13 ēkas pārbūve, 10kV elektrolīniju atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa” (pagarināts termiņš)

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “4.apakšstacijas Abrenes ielā 13 ēkas pārbūve, 10kV elektrolīniju atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa” (identifikācijas Nr. RS/2023/9).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 28. marts plkst. 10.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/95876

Būvprojektu skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/95876

Nolikums

Grozījumi nolikumā (28.02.2023.)

Pielikums

Atbildes uz jautājumiem (28.02.2023.)

Grozījumi (13.03.2023)

Būvdarbu tāme

Grozījumi (15.03.2023)

20361862
Citi saziņas veidi