Iepirkuma procedūra “”Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācija, Kleistu iela 28 (autobusu depo Nr.6) un Vestienas iela 35 (autobusu depo Nr.7)” būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru ““Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācija, Kleistu iela 28 (autobusu depo Nr.6) un Vestienas iela 35 (autobusu depo Nr.7)” būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība.” (identifikācijas Nr. RS/2022/39).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 8. augusts plkst. 14.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/85354

Nolikums

Grozījumi nolikumā (21.07.2022.)

Pielikumi nolikumam (1. daļa)

Pielikumi nolikumam (2. daļa)

Projektēšanas uzdevums Nr.1

Projektēšanas uzdevums Nr.2

Iepirkuma 1. un 2. daļa izbeigta bez rezultātiem, jo netika saņemti iepirkuma procedūras nolikuma prasībām atbilstoši piedāvājumi.

Lēmuma datums: 24.10.2022.

20361862
Citi saziņas veidi