Iepirkuma procedūra “Būvuzraudzība objektam “Tramvaja sliežu ceļu pārbūve Slokas ielā”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Būvuzraudzība objektam “Tramvaja sliežu ceļu pārbūve Slokas ielā” (identifikācijas Nr. RS/2021/64).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 22. novembris plkst. 14.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/65565

Nolikumu skatīt šeit.

Tāmi (1.kārta) skatīt šeit.

Tāmi (2.kārta) skatīt šeit.

Tāmi (3.kārta) skatīt šeit.

1., 2. un 3. kārtas Būvprojektus skatīt iepirkuma procedūras profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Atbildes uz jautājumiem (16.11.2021.) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (25.11.2021.) skatīt šeit. 

Finanšu piedāvājumu apkopojums.

Līguma izpildītājs: SIA “Isliena V” (reģ. Nr. 50002043631).

Līguma summa: 186 000.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 17.02.2022.

Lēmuma datums: 26.01.2022.

20361862
Citi saziņas veidi