Iepirkuma procedūra “Ēkas nojaukšana un 13. apakšstacijas izbūve Fridriķa ielā 2, 10kV elektrolīnijas atjaunošana un elektroiekārtu ierīkošana”(pagarināts termiņš)

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Ēkas nojaukšana un 13. apakšstacijas izbūve Fridriķa ielā 2, 10kV elektrolīnijas atjaunošana un elektroiekārtu ierīkošana” (identifikācijas Nr. RS/2023/13).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 21. marts plkst. 10.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96241

Pielikumus skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96241

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem (28.02.2023.)

Grozījumi nolikumā

Atbildes uz jautājumiem (06.03.2023.) un pielikums 

Grozījumi (09.03.2023.)

Iepirkuma procedūra pārtraukta

Lēmuma datums: 22.03.2023.

 

20361862
Citi saziņas veidi