Iepirkuma procedūra “Elektroinstalācijas (t.sk., zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude objektos Rīgā” (pagarināts termiņš)

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Elektroinstalācijas (t.sk., zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude objektos Rīgā” , (identifikācijas Nr. RS/2022/46).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 26. augusts plkst. 12.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā : https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/86033

Nolikums

Grozījumi nolikumā (17.08.2022.)

Tehniskā specifikācija ar pielikumiem

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Līgumslēdzējs: SIA “Elsana” (reģ. Nr. 40003048441).

Līguma summa: 89973.72 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 15.09.2022.

Lēmuma datums: 07.09.2022.

20361862
Citi saziņas veidi