Iepirkuma procedūra “Kanalizācijas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkope, uzturēšana vai remonts un bīstamo atkritumu apsaimniekošana un utilizācija”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Kanalizācijas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkope, uzturēšana vai remonts un bīstamo atkritumu apsaimniekošana un utilizācija” (identifikācijas Nr. RS/2021/12).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 31. marts plkst. 15.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/53290

Nolikumu skatīt šeit.

Nolikuma grozījumus skatīt šeit.

Līguma 3. pielikumu skatīt šeit.

Papildus informācija:

Atbildes uz jautājumiem (18.03.2021) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (26.03.2021) skatīt šeit. 

Atbildes uz jautājumiem (29.03.2021) skatīt šeit.

Finanšu piedāvājuma apkopojumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: SIA "Ūdensnesējs Serviss" (reģ. Nr. 50003917051).

Līguma summa: 240479.20 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 24.05.2021.

20361862
Citi saziņas veidi