Iepirkuma procedūra “Ķīmisko vielu un maisījumu piegāde” (pagarināts termiņš)

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Ķīmisko vielu un maisījumu piegāde” (Identifikācijas Nr. RS/2023/38)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 2. augusts plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/104452

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem (17.07.2023)

Grozījumi

Atbildes uz jautājumiem (25.07.2023)

2.daļa pārtraukta sakarā ar nepieciešamību mainīt iepirkuma Tehnisko specifikāciju.

 

Lēmuma datums: 19.09.2023.

Iepirkuma 3.daļa

Līgumslēdzējs: SIA “Baltflex” (reģ. Nr. 45403046687).

Līguma summa: 18 000.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 18.09.2023.

Lēmuma datums: 07.09.2023.

Iepirkuma 4.daļa

Līgumslēdzējs: SIA “ALTA SERVISS” (reģ. Nr. 40003603269).

Līguma summa: 14 000.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 18.09.2023.

Lēmuma datums: 07.09.2023.

Iepirkuma 5.daļa

Līgumslēdzējs: SIA “ALTA SERVISS” (reģ. Nr. 40003603269).

Līguma summa: 20 000.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 18.09.2023.

Lēmuma datums: 07.09.2023.

Iepirkuma 8.daļa

Līgumslēdzējs: SIA “Baltflex” (reģ. Nr. 45403046687).

Līguma summa: 18 000.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 18.09.2023.

Lēmuma datums: 07.09.2023.

Iepirkuma 9.daļa izbeigta bez rezultāta (netika saņemti piedāvājumi).

20361862
Citi saziņas veidi