Iepirkuma procedūra “Pārbūvju un nojaukšanas būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Pārbūvju un nojaukšanas būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. RS/2022/63).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 21. oktobris plkst. 12.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/89413

Projektēšanas uzdevumus (pielikumus) skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/89413

Nolikums

Finanšu piedāvājumu apkopojums

20361862
Citi saziņas veidi