Iepirkuma procedūra “Tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos par jaunu, nelietotu akumulatoru piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos par jaunu, nelietotu akumulatoru piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2022/56).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 23.septembris plkst. 11.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/87889

Nolikums

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem iepirkuma 1., 2. un 3. daļā (netika saņemti iepirkuma procedūras nolikuma prasībām atbilstoši piedāvājumi).

Iepirkuma procedūra pārtraukta iepirkuma 4. – 12. daļā sakarā ar nepietiekamu konkurenci.

Lēmuma datums: 25.10.2022.

20361862
Citi saziņas veidi