“Tramvaju depo ražošanas ēku pārbūve Brīvības ielā 191, Rīgā” IZMAIŅU būvprojekta izstrāde

“Tramvaju depo ražošanas ēku pārbūve Brīvības ielā 191, Rīgā” IZMAIŅU būvprojekta izstrāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu “Tramvaju depo ražošanas ēku pārbūve Brīvības ielā 191, Rīgā” IZMAIŅU būvprojekta izstrādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Par projektēšanas uzdevuma nosacījumiem vai objekta apsekošanu lūdzam sazināties ar pasūtītāja kontaktpersonu Pasūtītāja kontaktpersonu Imantu Zīvertu, Mob.tel. 25753289, e-pasts: imants.ziverts@rigassatiksme.lv .

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.

Pieteikumu un piedāvājumu lūdzam sūtīt uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021.gada 5.jūlijam, plkst.10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Projektējamā sliežu ceļa projektu skatīt šeit.

Projektēšanas uzdevumu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi