Cenu aptauja „Appūtes iekārtu, kaloriferu, aizskaru apkope, remonts un pārbaude”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

par appūtes iekārtu, kaloriferu, aizskaru apkopi, remontu un pārbaudi

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu par appūtes iekārtu, kaloriferu, aizskaru apkopi, remontu un pārbaudi.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, kas piedāvājis pasūtītājam saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

Ja Jums rodas jautājumi par pakalpojuma piedāvājumam nepieciešamo informāciju vai ir nepieciešama papildu informācija pieteikuma sagatavošanai, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (29925658; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 15. decembrim (ieskaitot).

Pieteikumu „Appūtes iekārtu, kaloriferu, aizskaru apkope, remonts un pārbaude” skatīt šeit.

Pakalpojuma specifikāciju ar pielikumiem skatīt šeit.

Līgums noslēgts ar: SIA “Daldehog Latvia” (reģ. Nr. 40003153513)

Līgumcena: 11052,80 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi