Cenu aptauja „Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošana Fridriķa ielā 2, Rīgā”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošana Fridriķa ielā 2, Rīgā

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošanā Fridriķa ielā 2, Rīgā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar būvdarbu veicēju, kas piedāvājis pasūtītājam izdevīgākos līguma un būvdarbu izpildes nosacījumus.

Lai iepazītos ar objektu, lūdzu pieteikties pie Drošības daļas vadītāja Māra Aleksandrova (27844689; Maris.Aleksandrovs@rigassatiksme.lv).

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu specialistu Artūru Kurbatovu (29925658; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 4. decembrim (ieskaitot).

Pieteikumu un piedāvājumu „Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošana Fridriķa ielā 2, Rīgā” skatīt šeit.

Tāmi skatīt šeit.

Būvdarbu projektu skatīt šeit.

Līgums noslēgts ar: AS “STA Grupa” (reģ. nr. 40003681085)

Līgumcena: 30 954.61 EUR bez PVN

20361862
Citi saziņas veidi