Cenu aptauja “Elektronisko kases aparātu CHD 5850H un CHD 3050U kompleksā apkalpošana vienam gadam”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

elektronisko kases aparātu CHD 5850H un CHD 3050U komplekso
apkalpošanu vienam gadam

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu elektronisko kases aparātu CHD 5850H un CHD 3050U kompleksajai apkalpošanai vienam gadam.

Lai piedalītos cenas aptaujā Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Ja Jums ir jautājumi par cenu aptauju, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 3. februārim.

Pieteikumu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Līgums noslēgts ar: SIA “Norel IT” (reģ. Nr. 44103026269)

Līgumcena: 9360,00 EUR bez PVN

20361862
Citi saziņas veidi