Cenu aptauja "Par gaisa kondicionieru ar apkures funkciju piegādi un uzstādīšanu"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Par gaisa kondicionieru ar apkures funkciju piegādi un uzstādīšanu

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu gaisa kondicionieru ar apkures funkciju piegādei, uzstādīšanai un garantijas apkopei.

Piegāde un uzstādīšana jāveic līdz 2020. gada 21. decembrim.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma un tāme, norādot un pievienojot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar piegādātāju, kas piedāvājis pasūtītājam prasībām atbilstošu un kvalitatīvu preci, kā arī izdevīgākos līguma nosacījumus.

Ja Jums rodas jautājumi par preci vai uzstādīšanu piedāvājuma sagatavošanai, zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas vadītājai Līgai Neilandei uz tālruni 29228043.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 9. novembra pulksten 12.00.

Pieteikumu un piedāvājumu "Par gaisa kondicionieru ar apkures funkciju piegādi un uzstādīšanu" skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Tehnisko finanšu piedāvājumu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi