Cenu aptauja „Par RP SIA „Rīgas satiksme” darbinieku pārvadājumu nodrošināšanu”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU TIRGUS IZPĒTĒ

par RP SIA „Rīgas satiksme” darbinieku pārvadājumu nodrošināšanu

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu par RP SIA „Rīgas satiksme” darbinieku pārvadājumu nodrošināšanu.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma un tehniskās specifikācijas – piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci.

Ja Jums rodas jautājumi par pakalpojuma piedāvājumam nepieciešamo informāciju vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu specialistu Artūru Kurbatovu (29925658; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 9. novembra plkst. 12.00.

Pieteikumu tirgus izpētei "Par RP SIA "Rīgas satiksme" darbinieku pārvadājumu nodrošināšanu” skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

1. lotes maršrutu grafikus, shēmas un nobraukumu skatīt šeit.

2. lotes maršrutu grafikus, shēmas un nobraukumu skatīt šeit.

3. lotes maršrutu grafikus, shēmas un nobraukumu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi