"Detaļu cinkošanas pakalpojumu sniegšana"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTEI

par detaļu cinkošanas pakalpojumu sniegšanu

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu par detaļu cinkošanas pakalpojumu sniegšanu.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Par tirgus izpēti, lūdzam, sazināties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Ingu Selecku, mob. tel. 29624366, e-pasts: inga.selecka@rigassatiksme.lv.

Par Tehniskās specifikācijas nosacījumiem, lūdzam, sazināties ar Tehniskās daļas vadītāja vietnieku Valentīnu Nikolajevu, mob. tel. 26407312, e-pasts: valentins.nikolajevs@rigassatiksme.lv.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja netiks iesniegti vai saņemti prasībām atbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: inga.selecka@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 12. aprīļa plkst. 10.00.

Pieteikumu un piedāvājumu formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi