"Elektrobusu uzlādes stacijas infrastruktūras izbūve 7. autobusu parka teritorijā Vestienas ielā 35, Rīgā" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ 

“Elektrobusu uzlādes stacijas infrastruktūras izbūve 7. autobusu parka teritorijā Vestienas ielā 35, Rīgā” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu par “Elektrobusu uzlādes staciju infrastruktūras izbūve 7. autobusu parka teritorijā Vestienas ielā 35, Rīgā” būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju. Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai izsludinātu atklātu konkursu.

Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai konkursā nodrošinātu brīvu konkurenci un vienlīdzīgu attieksmi pret kandidātiem.

Jautājumu gadījumā zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistam Pēterim Kassalietim uz tālruņa numuru 26309675 vai rakstiet uz e-pastu peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 23. jūlija plkst.12:00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Projektēšanas uzdevumu skatīt šeit.

Papildus informācija:

20361862
Citi saziņas veidi