“Integrētās vadības sistēmas (ISO: 9001:2015, 45001:2018 un 50001:2018) pārsertifikācijas un uzraudzības audits”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Integrētās vadības sistēmas (ISO: 9001:2015, 45001:2018 un 50001:2018) pārsertifikācijas un uzraudzības audits

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu Integrētās vadības sistēmas (ISO: 9001:2015, 45001:2018 un 50001:2018) pārsertifikācijas un uzraudzības auditā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai piedāvātu līguma noslēgšanas tiesības pretendentam, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 24. maijam

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Atbildes uz pretendentu jautājumiem skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi