"Kabeļu līniju avārijas darbu veikšana"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Kabeļu līniju avārijas darbu veikšana 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē par kabeļu līniju avārijas darbu veikšanu.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma un jāiesniedz prasītā informācija.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija vai objekta apskate, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Jāni Šņori, mob.tel. 27808986, e-pasts: janis.snore@rigassatiksme.lv

Piedāvājumā iesniegtā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par iepirkuma sagatavošanu un izsludināšanu Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 26. jūlijam, plkst.10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Lokālo tāmi un cenu piedāvājumu skatīt šeit.

Kabeļu trases sadalījumu etapos skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi