"RP SIA “Rīgas satiksme” korporatīvās pārvaldības procesu īstenošanas neatkarīga ārējā novērtējuma veikšana"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

 RP SIA “Rīgas satiksme” korporatīvās pārvaldības procesu īstenošanas neatkarīga ārējā novērtējuma veikšana 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un piedāvājumu par RP SIA “Rīgas satiksme” korporatīvās pārvaldības procesu īstenošanas neatkarīga ārējā novērtējuma veikšanu.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, kas piedāvājis pasūtītājam pieredzējušus speciālistus un zemāko cenu. Ja speciālistu pieredze būs līdzvērtīga, noteicošais kritērijs būs pakalpojuma cena.

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Juridiskās daļas Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniecei Aijai Karlsbergai, tālr. 29543005.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: aija.karlsberga@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 10. jūnija pulksten 16.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Darba uzdevumu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi