"Terases atjaunošana tenisa kortu biroja ēkai, Rīgā, Ezermalas ielā 32"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Terases atjaunošana tenisa kortu biroja ēkai, Rīgā, Ezermalas ielā 32. 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu terases atjaunošanai tenisa kortu biroja ēkai, Rīgā, Ezermalas ielā 32.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Par tehniskās specifikācijas nosacījumiem lūdzam sazināties ar pasūtītāja kontaktpersonu Pasūtītāja kontaktpersonu Imantu Zīvertu, Mob.tel. 25753289, e-pasts: imants.ziverts@rigassatiksme.lv.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām, ir ar lielāku garantijas termiņu un ir ar zemāko cenu.

Pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 23. aprīlim plkst.12.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Papildus informācija:

20361862
Citi saziņas veidi