Tirgus izpēte “Akumulatoru (jaunu, nelietotu) piegāde uz 2 gadiem”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVU PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu par “Akumulatoru (jaunu, nelietotu) piegāde”.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma un tehniskā - finanšu piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un informatīvajā piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu iepirkuma dokumentus  atklāta konkursa procedūrai.

Nepieciešamības gadījumā piedāvājumā sniegtā informācija ir izmantojama, lai noslēgtu līgumu par atsevišķu veidu un neliela apjoma akumulatoru iegādi.

Ja Jums rodas jautājumi par iepirkuma saturu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai - sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (mob.24771817, astra.berzina@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu (t.sk. tehniskā - finanšu piedāvājuma formu) lūdzu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 8.marta plkst.14.00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Tehniskā specifikācija.

20361862
Citi saziņas veidi