Tirgus izpēte “Apkures katlu māju (3 objekti) rekonstrukcijas dokumentācijas izstrāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un piedāvājumu par Katlu māju (3 objekti) rekonstrukcijas dokumentācijas izstrāde

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikums un piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu, ja līgumcena par pakalpojuma sniegšanu būs zem 42 000 EUR bez PVN, vai lai sagatavotu iepirkuma dokumentus  atklāta konkursa procedūrai, ja līgumcena būs 42 000 EUR vai vairāk.  

Ja Jums rodas jautājumi par pakalpojuma saturu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai:

  • par projektēšanas uzdevumiem - Ivo Tenisons, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas sistēmu būvinženieris (ivo.tenisons@rigassatiksme.lv);
  • par tirgus izpēti -  sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t.67104927, astra.berzina@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022.gada 14.martam plkst.12.00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Pielikums Nr.1.

Pielikums Nr.2.

Pielikums Nr.3.

20361862
Citi saziņas veidi